Befektetési stratégiánk és erősségeink

Az Axiom Alapkezelő olyan niche piaci szereplő, aki alapvetően az opciós piacban rejlő hozamteremtési lehetőségre koncentrál. Ugyanakkor befektetési stratégiánk abszolút hozamú megközelítést alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy függetlenül a különböző piaci indexek teljesítményétől (S&P 500, DAX, MAX, egyéb benchmark) a cél, hogy mindig az előre meghatározott, pozitív értékű benchmark felett teljesítsen az alap.

A befektetési lehetőségeket nem korlátozzuk, a befektetési bizottság döntése alapján az alapok fektethetnek deviza, részvény és kötvénypiaci instrumentumokba egyaránt. A származtatott termékek is komoly súllyal, egyes esetekben akár kizárólagosan is alkalmazásra kerülhetnek.

Az Axiom Alapkezelő Zrt. tulajdonosai, alkalmazottai egyaránt elhivatottak abban, hogy a befektetők vagyonát megőrizzék és gyarapítsák.

Az Axiom Alapkezelő Zrt. törekszik a magas színvonalú szakmai munkára, amelyet rugalmassággal ötvöz. Mindez tükröződik a munkavállalók kiválasztásában és a szervezeti struktúra kialakításában is. Képesek vagyunk minden olyan szolgáltatást nyújtani, amit a nagy tőkepiaci szereplők, ám ezt a döntéshozatali folyamatok gyorsaságának köszönhetően rövid átfutási idővel.

Ezen túl képesek vagyunk olyan egyedi igényeket is kielégíteni, melyeket a nagyobb pénzintézetek a befektetés mérete vagy jellege miatt nem kezelnek.

Az alapvető befektetési stratégiánk a makrogazdasági folyamatokat törekszik feltérképezni és az ebben rejlő lehetőségeket kihasználni. Ebből fakad az is, hogy az általunk vállalt pozíciók jellemzően nem rövidtávúak, 6 -12 hónapos időtávra vállalunk kitettségeket. Ezeket a konjunktúra ciklus függvényében különböző területeken vesszük fel.

A fentebb említett rugalmasságnak köszönhetően arra is kínálunk megoldást, ha a befektetők egyedi stratégiát vagy befektetési célokat kívánnak követni (etikus befektetés, meghatározott célcsoport igényeinek kiszolgálása, bizalmi vagyonkezelés, magántőkealap létrehozása stb.).